FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY

BIURO SPRZEDAŻY

 

JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
 

Siedziba firmy
ul. Piłsudskiego 8a
50-049 Wrocław
tel. 71 346 30 70
jot-be@jot-be.pl

 


 


 

Sprzedaż:
Błękitne Aleje

Jacek Jędrzejec
697 660 342


 

Sprzedaż:
Viva! Park
Monika Rogóż-Łukasik
609 222 530

 

Sprzedaż:
Liryka Park

Michał Szczotkowski

609 902 122
 

 

ATM INWESTYCJE Sp. z o.o.
ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie
poczta Kobierzyce

ATM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Dwa Światy 1,55-040 Bielany Wrocławskie, NIP 1080004301, Regon, 141263486, KRS 0000298851, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000157203 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 11.600.000,00 zł

JAK DOJECHAĆ