Liryka Park

Terminy

Terminy realizacji inwestycji Liryka Park

  • Rozpoczęcie budowy: luty 2019 roku.
  • Zakończenie budowy: do 31.10.2020 roku.
  • Przeniesienie własności: do 31.12.2020 roku.

Zapraszamy do umawiania prezentacji na terenie inwestycji pod numerem telefonu: +48-609 -902-122

NASZE

REALIZACJE